ראיון עם אורלי בר קימה,
על בחירות,
תדר גבוהה,
איך הבאתי את מפתחות האור הקסומים לישראל, ועוד על הדרך שלי,
ועוד על תודעה כאן ועכשיו…