לכבוד חנוכה,
חג האור – הבאתי את מפתחות האור לאולפן של הרדיו החברתי הראשון,
בראיון עם מירב בכור