Light Clinic Program

light clinic program

זהו המשך מסע עומק לעבר הפיכת הגוף למרכבת אור! באמצעות התדרים המתקדמים של מפתחות האור, נעמיק את הריפוי ע”י פרוטוקולים מתקדמים של: ניקוי רעלים (די-טוקס) אנרגטי פרוטוקול החייאה של הגוף פרוטוקול התחדשות הגוף פרוטוקולים לשמירה על תדר גבוה ההכנה כוללת דרישות קדם של קורסי מפתחות אור חניכות אישיות אקטיבציות עוצמתיות הכשרת האור הקרובה במסלולי בוקר […]

Joyous Embodiment

Joyous Embodiment

This class contains advanced protocols and processes to have joyous experience with bodies in the universe.  Course contents: Advanced Joyous body protocol Wrapping technique The embodiment of kindness process Mineralization and ozonization process   Benefits of this course : Physical healing Better circulation and balanced energy flow Expanded awareness of bodies Expansive healing capacities Joyful […]

Frequencies and Vortices for Limitless Reality

In this course you will learn how to use and apply the following light key frequencies & Vortices to create a limitless 5-dimensional reality:  Silver ray frequency: All about creating magical changes in the body. This frequency is used to prepare the body for high vibrational reality. Golden Ascension frequency: This frequency permeates deep and brings the […]